Koulutukset

Järjestämme turvallisuusasioihin painottuvia merimelonnan perus- ja jatkokursseja. Kursseilla painotetaan käytännön melontatilanteissa tarvittavia taitoja ja ne noudattavat NIL Suomen määrittelemiä kurssirunkoja. 

Koulutuksemme on laadukasta ja ammattitaitoista. Kouluttajana toimii aina NIL Suomen lisensoima kouluttaja ja kursseilla noudatetaan oppimisen kannalta tehokasta ryhmäkokoa (enintään 6 oppilasta/kouluttaja). Jatkokursseilla jokainen osallistuja saa aina kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen kurssin lopuksi.

NIL-jarjestelma-taito 

Kayaker

Merimelonnan peruskurssi antaa vahvat perustaidot melontaharrastuksen aloittamiselle sekä hyvän pohjan melonnan jatkoharjoittelulle.

Kurssin suorittanut meloja hallitsee melonnan perustaidot ja ymmärtää riskitekijät vesillä liikuttaessa.

Lue lisää

 


 

Sea Kayaker

Merimelonnan jatkokurssilla harjoitellaan yksittäisiä melontatekniikoita ja niiden yhdistelmiä muuttuvissa olosuhteissa. Opitaan käytännöllisiä pelastautumistekniikoita, kun oma tai kaverin kajakki on kaatunut. Lisäksi harjoitellaan erilaisia kajakin hinaustapoja ja toimimista ryhmässä. Kurssi antaa myös hyvän pohjan EPP2 tason suorittamiselle.

Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään hyvissä olosuhteissa ja pystyy toimimaan samalla vahvana osana ryhmää.

Lue lisää 

 


 

Advanced Sea Kayaker

Merimelonnan syventävällä jatkokurssilla harjoitellaan kohtalaisissa olosuhteissa tarvittavia melontatekniikoita ja niiden yhdistelmiä. Luodaan käytännön tilanteita, joissa opitaan myös ymmärtämään ja arvioimaan riskejä. Advanced Sea Kayaker mieltää itsensä jo kykeneväksi melojaksi. Kurssi antaa myös hyvän pohjan EPP3 tason suorittamiselle.

Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään kohtalaisissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan luotettavasti ryhmänjohtajan apuna esimerkiksi pelastustoimissa.

Lue lisää

 


NIL-jarjestelma-tay 

 

Kajakkinavigointi

Tämä kurssi on osa NIL Suomen kehitteillä olevaa koulutusrunkoa. Kurssin tavoitteena on jakaa merimelontaa harrastaville ja merimelonnan ohjaajille hyviksi todettuja käytäntöjä ja vankkaa perustaa navigoinille kajakissa.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • tehokkaasti käyttää maasto- ja merikarttoja työkaluina navigoinnissa
 • suunnitella reittiä ottaen huomioon mm kaidesuunnistusta, tuuli ja aaltojen muodostuminen
 • tulkita navigointivaloja ja käyttää näitä navigoinnissa
 • tehokkaasti käyttää muun muassa kompassia, kaidesuunnistusta, ristipeilausta, kuollutta laskentaa, ajelehtimislaskentaa ja transitlinoja
 • osaa tehokkaasti lukea sijaintimäärityksiä Suomessa käytettävillä referenssijärjestelmillä
 • ymmärtää erannon merkityksen pimeässä, sumussa ja pitkillä ylityksillä ja osaa laskea erannon kartasta kompassiin ja kompassista karttaan
 • tekee järkeviä reittivalintoja rajoitetussa näkyvyydessä

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Haluat kehittyä vielä merimelojana ja olet jo melko tottunut navigointiin kartan ja kompassin avulla hyvissä olosuhteissa ja/tai saaristossa. Apuohjaaja- opas- tai ohjaajatutkinto ei ole ennakkovaatimus mutta hyvät omat melontatekniikat tarvitaan harjoituksien aikana.

 

Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen

Yleisölle avoimet kurssiajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestävän kouluttajan kautta. 

Aalokkomelonta

Tämä kurssi on osa NIL Suomen kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa. Kurssin tavoitteena on tarjota syventävää koulutusta koskien aallokko-, vuorovesi- surffi- sekä vaativien olosuhteiden melontaa.

Ennakkovaatimuksena on hyvä merimelontataito.

 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kehittynyt taito ja osaaminen seuraavissa osa-alueissa:

 

VUOROVESI

 Maan kuun ja auringon vuorovaikutus

 Spring tide ja Neap tide, vaaja vuoksi ja tulva vuoksi

 Flood ja Ebb, nousuvesi ja laskuvesi

 Tietolähteet; vuorovesitaulukot, pilotbook, merikortti,oppaat, netti, kännykät

 Virtausten syntyminen

 Tideraces ja Overfalls

 Virtauksen nopeus ja vuoroveden nousu (rule of thirds, rule of twelths)

 Virtausten ja tuulen vuorovaikutus VIRTAAVAN VEDEN TEKNIIKAT

 Alatukikäännös

 Kallistaminen virranrajaa ylitettäessä

 Break in, akanvirrasta virtaan

 Break out, virrasta akanvirtaan

 Ferrygliding, lossaus ja virran rajan ylitys lossauksessa

 Kohtauskulman ja nopeuden vuorovaikutus

 Transitlinjan käyttö

 

PELASTAMINEN VIRTAAVASSA VEDESSÄ

 Uimarin toiminta, kajakki oikein päin valmiina kiipeämään kyytiin

 Pelastajan toiminta, harkinta, suora lähestyminen, tukemisen eri vaihtoehdot

 Hinausvyön käyttö, pituus

 Lähestyminen ja kytkeminen hinauksessa

 Nopea toiminta

 Kontaktihinaus

 

MAININKI JA MURTUVAT AALLOT TEORIASSA

 Tuuli, pyyhkäisymatka ja aika

 Sääjärjestelmät/matalapaineet kaukana merellä

 Murtuvat aallot, loivasti madaltuva ranta, jyrkästi madaltuva ranta

 Tuulen vaikutus surffiin (myötä/vastatuuli)

 Lähtö rannasta

 Rantautuminen hallitusti (aallon takana)

 Tuen ottaminen murtuvasta aallosta

 Melaperäsimen käyttö (aallon päällä pysty tekniikka, kaartaminen aallosta pois)

 Kallistaminen (aallonpäällä, kaartaminen aallosta pois)

 Kajakin asema aallolla (kääntyy ylhäällä, ei edessä)

 

TURVALLISUUS SURFFIRANNASSA

 Muiden melojien huomioiminen ja tilan käyttö

 Ripcurrent, paluuvirtaus, uidaan aaltoihin ja aaltojen mukana rantaan

 Surffissa pelastaminen riski

 Kajakin kanssa uiminen

 

MELONTA TUULESSA JA AALLOISSA (VUOROVESI AALLOISSA)

 Kajakin kääntäminen tuulessa ”sitomalla” keulaa tai perää

 Kajakin kääntämien aallon päällä

 Surffiin kiihdyttämisen ajoitus

 Surffin hallinta (melaperäsin)

 Kajakin trimmaaminen kovassa tuulessa

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Sinä joka osallistut kurssiin olet suorittanut Pohjoismaisen merimelonnan apuohjaaja- tai ohjaajatutkinnon hyväksytysti. Haluat kehittyä vielä varmemmaksi merimelonnan ohjaajaksi ja sinulla on tallella vankka tekninen osaaminen. Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen Järjestävän kouluttajan kautta; katso kursseja "Tulevat kurssit"-otsikon alta oikealla.

Tilannehallinta

Tämä kurssi on osa NIL Suoment kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa. Kurssin tavoitteena on tarjota hyviä työkaluja riskienhallinnalle, turvasuunnittelulle ja tilannehalinnalle vaativimissa olosuhteissa merikajakissa.

Ennakkovaatimuksena on läpikäyty NIL apuohjaaja-, guide tai ohjaajatutkinto tai vastaavat taidot.

 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kehittynyt taito ja osaaminen seuraavissa osa-alueissa:

 • Retkisuunnittelu
 • Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma
 • Retken toteuttaminen
 • Riskienhallinta käytännössä
 • Vaikeahkojen tilanteiden selvittäminen loppuun asti

 

Sisällön tarkennus

Retkisuunnittelu: Suunnitellaan yhdessä kaksi retkeä jota myöhemmin myös toteutetaan. Suunnittelu tehdään mahdollisimman tarkasti niin että on hyvät puitteet ja pohja tehdä sen ympärille riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma sekä käytännössä päätöksien tekoon.

Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma: Työstetään kunnes riskilistalta löytyy vaan kohtia joiden kanssa ollaan valmiita elämään siksi että niiten todennäköisyys on pieni tai että sen hoitamiseen on tehty tarpeeksi valmisteluita. Retken toteuttaminen ja vaikeahkojen tilanteiden selvittäminen: Retket toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joku tai jotkut riskeistä jota mieltiin hallittavaksi toteutuu ja tätä tilannetta lähdetään purkamaan kunnes ollaan turvallisesti satamassa tai hoidossa.

Riskienhallinta käytännössä: Tämä voisi tietyllä tavalla olla myös koko kurssin otsikko koska kaikki lopuksi on tätä. Muutamia erikoisen tärkeitä pointteja tämän otsikon alla on tilanteen ennakoiminen, ajoissa tilanteeseen puuttuminen, kierteen katkaiseminen, tärkeys järjestys, resurssien seuraaminen ja käyttö, rooli jako…

Purku ja palautekeskustelu: Tässä käydään retkien kaikki vaiheet läpi maksimoidaksemme opin päivistä.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu? Sinä joka osallistut kurssiin olet suorittanut Pohjoismaisen merimelonnan apuohjaaja-, guide- tai ohjaajatutkinnon hyväksytysti tai jolla on vastaavat taidot. Haluat kehittyä vielä varmemmaksi merimelonnan ohjaajaksi ja sinulla on tallella vankka tekninen osaaminen.

 

Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen järjestävän kouluttajan kautta. Yleisölle avoimet kurssit löytyvät NIL Suomen koulutuskalenterista.

Johtaminen ja opetus merikajakissa

Tämä kurssi on osa NIL Suoment kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa.  Kurssin tavoitteena on syventää taitoja ja osaamista koskien koulutus- ja johtajuusmenetelmiä, ryhmänhallintaa, oppimistyylejä ja itsetuntemusta.

Kurssin jälkeen osallistujilla on näkemystä ja ymmärrystä seuraavista asioista:

 

- Yksilön oppimistavat, opetustilanteen kohdistaminen

- Sovelletut opetusmenetelmät merimelonnassa

- Ryhmän dynamminen johtaminen ja kommunikointi

- Ryhmän- ja itsetuntemuksesta

 

Kurssikuvaus:

Kurssi on johdantokurssi johtajuudesta melonnan parissa. Kurssi antaa näkemystä erilaisista tavoista johtaa, esimerkiksi vuoropuhelun, reflektoinnin ja yhteistyön kautta. Kurssilla käytetään paljon aikaa kokemusten vaihtoon johtajuudesta. Aikaa on toki myös nauttia melonnan ilosta!

 

Sisältö:

Saat näkemystä ryhmän- ja itsetuntemuksesta, kommunikoinnin merkityksestä, ryhmän kohtaamisesta myötäelämisen kautta, omistautumisesta sekä riskiajattelusta melonnan yhteydessä. Lyhyesti sanottuna saat näkemystä siitä, millaista on työskennellä melontaohjaajana.

Opetus on sekä teoriaa että käytännön opetusharjoittelua.