Koulutukset

NIL Suomi ylläpitää merimelonnan perusturvallisuuskurssin koulutusrunkoa. NILin ohjaajatutkintoja läpäisseet ovat valtuutettuja järjestämään Perusturvallisuuskursseja. Perusturvallisuuskurssia hyväksytysti läpikäynyt saa NILiltä Perusturvallisuuskortin, joka takaa sen, että kurssia läpäissyt on vahva osa melontaryhmää ja osaa muun muassa itse- sekä paripelastuksia. Tuleva yleisölle avoimet perusturvallisuuskurssit näkyvät oikealla. Lue lisää perusturvallisuuskurssista alla...

NIL Suomi ylläpitää koulutusrunkoja melojille, jotka haluavat kehittyä merimelonnan oppaina ja ohjaajina. Näitä koulutuksia järjestävät valtuutetut, NIL tutkintoja suorittaneet, koulutusrunkojen kouluttajat. Tietoja tulevista koulutuksista ja niiden järjestäjistä löydät täältä oikealta, mutta kaikki käytännön järjestelyt ja lisätiedot saat kouluttajalta ja/tai hänen yrityksen tai yhdistyksen kautta. Lue lisää koulutusrungoista alla...

NIL Suomi järjestää omatoimisesti koulutustapahtumia kuten Hanko Sea Kayak Gathering sekä tiettyjä jatko-koulutuksia tutkintoja suorittaneille sekä tutkintojen vastaanottajille

 Kurssit

Perusturvallisuus

Perusturvallisuuskurssi on kurssi, joka antaa perustaidot ja -tiedot merimelonnan turvallisuusasioista ja tekniikoista. Perusturvallisuuskurssin tavoitteena on, että sen hyväksytysti läpikäynyt meloja osaa huolehtia itsestään ja samalla toimia vahvana osana ryhmää. Perusturvallisuuskortti, jonka osallistuja saa, mikäli on osoittanut oppineensa tarvittavat valmiudet, helpottaa kajakkivuokraajia ja retkien vetäjiä heidän valvoessaan asiakkaidensa taitotasoa sekä turvallisuutta Kuluttajaviraston suosituksen mukaisesti.


Kurssi ei vaadi erityisiä ennakkotaitoja, mutta mikäli haluaa suorittaa loppukokeen, tulee kyetä kurssin aikana (kahdesta viiteen päivää) oppia suoriutumaan sen kaikista osioista. Kaksipäiväisen Perusturvallisuuskurssin suorittaminen edellyttää käytännössä, että henkilö on kohtuullisen tottunut meloja.


Sisältö ja taitotesti

1. Perusturvallisuuskurssin sisältökuvaus

Koulutuksen ja valvonnan hoitaa Pohjoismaisen merimelonnan ohjaajayhdistyksen lisensioima kouluttaja. Kouluttajat (tai heidän kerhonsa/yrityksensä) hoitavat kaikki käytännön järjestelyt. Suoritetun kurssin jälkeen kouluttaja lähettää tiedot Pohjoismaiiselle merimelonnan ohjaajayhdistykselle, joka rekisteröi sen ja lähettää kurssin suorittaneelle todistuksen tämän taidoista.

 

2. Ilmoittautuminen ja maksut

Perusturvallisuuskurssille ilmoittaudut suoraan NIL-lisensioidulle merimelontaoppaalle tai hänen yritykseelleen/seuraalleen.Yleisölle avoimet perusturvallisuuskurssit löydät NILin koulutuskalenterista.

 

PERUSTURVALLISUUS -todistus maksaa 10€, plus ohjaajan ottama kurssihinta, jonka hän tai hänen yrityksensä/kerhonsa määrittelee. Erillistä ilmoittautumista NILille ei tarvitse tehdä, vaan kouluttaja välittää tarvittavat tiedot NILiin kurssitodistusta varten.

Sea Kayaker - Merimelonnan jatkokurssi

Merimelonnan jatkokurssi on vähintään 10 tuntia kestävä turvallisuusasioihin painottuva kurssi, joka syventää melonnan perustaitoja ja tietoja. Kurssi voidaan järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana tai kolmena iltana.

 

 

Lataa ohjeet ja sisältö PDF-tiedostoina:


Tavoite: Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään alla mainituissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan samalla vahvana osana ryhmää.
Olosuhteet: Osittain avoin meri- tai järvialue, tuuli 4-8 m/s, max 0,5 metrin aallokko.
Ennakkovaatimukset: Meloja hallitsee hyvin kajakkimelonnan alkeet (katso osallistujan ohjeet alla).
Kouluttaja: Pohjoismaisen merimelonnan ohjaajayhdistyksen lisensoima kouluttaja – Sea Kayak Instructor. Enintään 6 oppilasta/kouluttaja.

 

KURSSISISÄLTÖ

Käytännön melontataidot

 • Tehokas eteenpäinmelonta (oikein säädetty kajakki, ryhdikäs istuma-asento, ote vedestä, vartalon kierto, pysty&matala tekniikka)
 • Kajakin kallistaminen (kallistaminen ja nojaaminen) ja tuennat (alatuki paikallaan ja liikkeessä, alatukikäännös, 8-veto)
 • Ohjaustekniikat (kaariveto, pysty melaperäsin – ohjailu lapakulmaa muuttamalla molempiin suuntiin, eri tekniikoiden yhdistäminen)
 • Perusteet aallokossa ja tuulessa melomiseen (kajakin muoto ja sen ominaisuudet, trimmi, painonsiirto, evä, olosuhteiden hyödyntäminen)

Turvallisuustaidot

 • Kaatuminen ja itsepelastus (kajakin tyhjentäminen, itsepelastautuminen melakellukkeella tai ilman)
 • Paripelastus (”heel hook”, tajuttoman/väsyneen pelastus ”skuuppaus”, molemmat nurin)
 • Eskimopelastus
 • Hinaus yksin ja ryhmässä (hinauksen kytkeminen ja irrottaminen, toimiva hinausjärjestelmä, kontaktihinaus, tukeminen parilautassa, erilaiset hinaustekniikat ja niiden käyttö eri olosuhteissa)
 • Varusteet (kännykkä vesitiiviisti pakattuna, varamela, hinausköysi ja katkaisuveitsi, pumppu, merkinantovälineet, varaenergia, ea-pakkaus, pieni korjauspakkaus)

Toimiminen ryhmässä

 • Melominen ryhmänä (tehtävät ja roolit, etäisyydet, keskinäinen vastuu ryhmän hyvinvoinnista)
 • Reittisuunnittelu ja sääolosuhteiden huomioiminen
 • Perusnavigointi (kartan lukeminen, maisemanavigointi, suunnan ottaminen – eranto)
 • Perusensiapu melonnassa (yleisimmät ensiavun tarpeet, hypotermia – oireet ja hoito)

 

OSALLISTUJAN OHJEET

Merimelonnan jatkokurssilla harjoitellaan yksittäisiä melontatekniikoita ja niiden yhdistelmiä muuttuvissa olosuhteissa. Opitaan käytännöllisiä pelastautumistekniikoita, kun oma tai kaverin kajakki on kaatunut. Lisäksi harjoitellaan erilaisia kajakin hinaustapoja ja toimimista ryhmässä.

Kurssin lopuksi jokainen osallistuja saa kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen ja arvion osaamisestaan ja toiminnastaan käytännön melontatilanteissa. Lisäksi kurssin suorittanut meloja saa ”Sea Kayaker” hihamerkin ja -kortin todistuksena melontataidoistaan.

ENNAKKOVAATIMUKSET
Kurssille hakeutuvan tulee miettiä ja arvioida omaa osaamistaan seuraavissa asioissa:

Taidot, jotka osaan helpoissa olosuhteissa:
- nousu kajakkiin ja kajakista poistuminen
- eteenpäin melonnan perusteet
- kajakin kääntäminen ja ohjailu
- sivuttain siirtymä (ainakin yhdellä tavalla)
- kajakin pysäyttäminen
- taaksepäin melonta
- lauttaan meno ja siitä poistuminen.

Tilanteet, jotka olen kokenut:
- melominen vasta-, myötä- ja sivutuuleen
- toisen melojan pelastaminen ja auttaminen vedenvarasta takaisin kajakkiin helpoissa olosuhteissa
- kajakin kaataminen ja siitä poistuminen
- retkivarustuksen pakkaaminen kajakkiin.

Asiat jotka tiedän ja osaan selittää kysyttäessä:
- kardinaali- ja lateraalimerkit
- kartan ja kompassin käytön periaatteet
- riskitekijät vesillä liikuttaessa
- melojan perusturvallisuuteen liittyvät varusteet ja niiden toiminta
- jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet melontaretkeilyssä
- kajakin säätäminen itselle sopivaksi
- käsitteet: kaariveto, melaperäsin, kölilinja, linnustonsuojelualue, hypotermia, rasitusvammat meloessa.

KAJAKKI JA VARUSTEET
Mieti minkälaisella kajakilla osallistut kurssille. Olisi hyvä, jos olet melonut kajakilla etukäteen ja tunnet sen käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. Lisäksi harjoittelua helpottaa kun kajakki ei ole sinulle liian suuri, vaan istut siinä napakasti.

Osallistujalla tulee olla mukanaan vähintään seuraavat varusteet:
- olosuhteiden mukainen melontavaatetus
- hinausjärjestelmä ja katkaisuveitsi
- pumppu
- melakelluke
- kännykkä vesitiiviisti pakattuna
- vaihtovaatteet vesitiiviisti pakattuna

Annamme mielellämme lisätietoa. Älä epäröi kysyä.

Kajakkinavigointi

Tämä kurssi on osa NIL Suomen kehitteillä olevaa koulutusrunkoa. Kurssin tavoitteena on jakaa merimelontaa harrastaville ja merimelonnan ohjaajille hyviksi todettuja käytäntöjä ja vankkaa perustaa navigoinille kajakissa.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • tehokkaasti käyttää maasto- ja merikarttoja työkaluina navigoinnissa
 • suunnitella reittiä ottaen huomioon mm kaidesuunnistusta, tuuli ja aaltojen muodostuminen
 • tulkita navigointivaloja ja käyttää näitä navigoinnissa
 • tehokkaasti käyttää muun muassa kompassia, kaidesuunnistusta, ristipeilausta, kuollutta laskentaa, ajelehtimislaskentaa ja transitlinoja
 • osaa tehokkaasti lukea sijaintimäärityksiä Suomessa käytettävillä referenssijärjestelmillä
 • ymmärtää erannon merkityksen pimeässä, sumussa ja pitkillä ylityksillä ja osaa laskea erannon kartasta kompassiin ja kompassista karttaan
 • tekee järkeviä reittivalintoja rajoitetussa näkyvyydessä

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Haluat kehittyä vielä merimelojana ja olet jo melko tottunut navigointiin kartan ja kompassin avulla hyvissä olosuhteissa ja/tai saaristossa. Apuohjaaja- opas- tai ohjaajatutkinto ei ole ennakkovaatimus mutta hyvät omat melontatekniikat tarvitaan harjoituksien aikana.

 

Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen

Yleisölle avoimet kurssiajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Lisätietoja ja ilmoittautuminen järjestävän kouluttajan kautta. 

Tilannehallinta

Tämä kurssi on osa NIL Suoment kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa. Kurssin tavoitteena on tarjota hyviä työkaluja riskienhallinnalle, turvasuunnittelulle ja tilannehalinnalle vaativimissa olosuhteissa merikajakissa.

Ennakkovaatimuksena on läpikäyty NIL apuohjaaja-, guide tai ohjaajatutkinto tai vastaavat taidot.

 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kehittynyt taito ja osaaminen seuraavissa osa-alueissa:

 • Retkisuunnittelu
 • Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma
 • Retken toteuttaminen
 • Riskienhallinta käytännössä
 • Vaikeahkojen tilanteiden selvittäminen loppuun asti

 

Sisällön tarkennus

Retkisuunnittelu: Suunnitellaan yhdessä kaksi retkeä jota myöhemmin myös toteutetaan. Suunnittelu tehdään mahdollisimman tarkasti niin että on hyvät puitteet ja pohja tehdä sen ympärille riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma sekä käytännössä päätöksien tekoon.

Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma: Työstetään kunnes riskilistalta löytyy vaan kohtia joiden kanssa ollaan valmiita elämään siksi että niiten todennäköisyys on pieni tai että sen hoitamiseen on tehty tarpeeksi valmisteluita. Retken toteuttaminen ja vaikeahkojen tilanteiden selvittäminen: Retket toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joku tai jotkut riskeistä jota mieltiin hallittavaksi toteutuu ja tätä tilannetta lähdetään purkamaan kunnes ollaan turvallisesti satamassa tai hoidossa.

Riskienhallinta käytännössä: Tämä voisi tietyllä tavalla olla myös koko kurssin otsikko koska kaikki lopuksi on tätä. Muutamia erikoisen tärkeitä pointteja tämän otsikon alla on tilanteen ennakoiminen, ajoissa tilanteeseen puuttuminen, kierteen katkaiseminen, tärkeys järjestys, resurssien seuraaminen ja käyttö, rooli jako…

Purku ja palautekeskustelu: Tässä käydään retkien kaikki vaiheet läpi maksimoidaksemme opin päivistä.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu? Sinä joka osallistut kurssiin olet suorittanut Pohjoismaisen merimelonnan apuohjaaja-, guide- tai ohjaajatutkinnon hyväksytysti tai jolla on vastaavat taidot. Haluat kehittyä vielä varmemmaksi merimelonnan ohjaajaksi ja sinulla on tallella vankka tekninen osaaminen.

 

Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen järjestävän kouluttajan kautta. Yleisölle avoimet kurssit löytyvät NIL Suomen koulutuskalenterista.

Aalokkomelonta

Tämä kurssi on osa NIL Suoment kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa. Kurssin tavoitteena on tarjota syventävää koulutusta koskien aallokko-, vuorovesi- surffi- sekä vaativien olosuhteiden melontaa.

Ennakkovaatimuksena on hyvä merimelontataito.

 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kehittynyt taito ja osaaminen seuraavissa osa-alueissa:

 

VUOROVESI

 Maan kuun ja auringon vuorovaikutus

 Spring tide ja Neap tide, vaaja vuoksi ja tulva vuoksi

 Flood ja Ebb, nousuvesi ja laskuvesi

 Tietolähteet; vuorovesitaulukot, pilotbook, merikortti,oppaat, netti, kännykät

 Virtausten syntyminen

 Tideraces ja Overfalls

 Virtauksen nopeus ja vuoroveden nousu (rule of thirds, rule of twelths)

 Virtausten ja tuulen vuorovaikutus VIRTAAVAN VEDEN TEKNIIKAT

 Alatukikäännös

 Kallistaminen virranrajaa ylitettäessä

 Break in, akanvirrasta virtaan

 Break out, virrasta akanvirtaan

 Ferrygliding, lossaus ja virran rajan ylitys lossauksessa

 Kohtauskulman ja nopeuden vuorovaikutus

 Transitlinjan käyttö

 

PELASTAMINEN VIRTAAVASSA VEDESSÄ

 Uimarin toiminta, kajakki oikein päin valmiina kiipeämään kyytiin

 Pelastajan toiminta, harkinta, suora lähestyminen, tukemisen eri vaihtoehdot

 Hinausvyön käyttö, pituus

 Lähestyminen ja kytkeminen hinauksessa

 Nopea toiminta

 Kontaktihinaus

 

MAININKI JA MURTUVAT AALLOT TEORIASSA

 Tuuli, pyyhkäisymatka ja aika

 Sääjärjestelmät/matalapaineet kaukana merellä

 Murtuvat aallot, loivasti madaltuva ranta, jyrkästi madaltuva ranta

 Tuulen vaikutus surffiin (myötä/vastatuuli)

 Lähtö rannasta

 Rantautuminen hallitusti (aallon takana)

 Tuen ottaminen murtuvasta aallosta

 Melaperäsimen käyttö (aallon päällä pysty tekniikka, kaartaminen aallosta pois)

 Kallistaminen (aallonpäällä, kaartaminen aallosta pois)

 Kajakin asema aallolla (kääntyy ylhäällä, ei edessä)

 

TURVALLISUUS SURFFIRANNASSA

 Muiden melojien huomioiminen ja tilan käyttö

 Ripcurrent, paluuvirtaus, uidaan aaltoihin ja aaltojen mukana rantaan

 Surffissa pelastaminen riski

 Kajakin kanssa uiminen

 

MELONTA TUULESSA JA AALLOISSA (VUOROVESI AALLOISSA)

 Kajakin kääntäminen tuulessa ”sitomalla” keulaa tai perää

 Kajakin kääntämien aallon päällä

 Surffiin kiihdyttämisen ajoitus

 Surffin hallinta (melaperäsin)

 Kajakin trimmaaminen kovassa tuulessa

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Sinä joka osallistut kurssiin olet suorittanut Pohjoismaisen merimelonnan apuohjaaja- tai ohjaajatutkinnon hyväksytysti. Haluat kehittyä vielä varmemmaksi merimelonnan ohjaajaksi ja sinulla on tallella vankka tekninen osaaminen. Ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautuminen Järjestävän kouluttajan kautta; katso kursseja "Tulevat kurssit"-otsikon alta oikealla.

Johtaminen ja opetus merikajakissa

Tämä kurssi on osa NIL Suoment kehitteillä olevaa uutta jatkokoulutusohjelmaa.  Kurssin tavoitteena on syventää taitoja ja osaamista koskien koulutus- ja johtajuusmenetelmiä, ryhmänhallintaa, oppimistyylejä ja itsetuntemusta.

Kurssin jälkeen osallistujilla on näkemystä ja ymmärrystä seuraavista asioista:

 

- Yksilön oppimistavat, opetustilanteen kohdistaminen

- Sovelletut opetusmenetelmät merimelonnassa

- Ryhmän dynamminen johtaminen ja kommunikointi

- Ryhmän- ja itsetuntemuksesta

 

Kurssikuvaus:

Kurssi on johdantokurssi johtajuudesta melonnan parissa. Kurssi antaa näkemystä erilaisista tavoista johtaa, esimerkiksi vuoropuhelun, reflektoinnin ja yhteistyön kautta. Kurssilla käytetään paljon aikaa kokemusten vaihtoon johtajuudesta. Aikaa on toki myös nauttia melonnan ilosta!

 

Sisältö:

Saat näkemystä ryhmän- ja itsetuntemuksesta, kommunikoinnin merkityksestä, ryhmän kohtaamisesta myötäelämisen kautta, omistautumisesta sekä riskiajattelusta melonnan yhteydessä. Lyhyesti sanottuna saat näkemystä siitä, millaista on työskennellä melontaohjaajana.

Opetus on sekä teoriaa että käytännön opetusharjoittelua.