Koulutukset

Järjestämme turvallisuusasioihin painottuvia merimelonnan perus- ja jatkokursseja. Kursseilla painotetaan käytännön melontatilanteissa tarvittavia taitoja ja ne noudattavat NIL Suomen määrittelemiä kurssirunkoja. 

Koulutuksemme on laadukasta ja ammattitaitoista. Kouluttajana toimii aina NIL Suomen lisensoima kouluttaja ja kursseilla noudatetaan oppimisen kannalta tehokasta ryhmäkokoa (enintään 6 oppilasta/kouluttaja). Jatkokursseilla jokainen osallistuja saa aina kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen kurssin lopuksi.

NIL-jarjestelma-taito 

Kayaker

Merimelonnan peruskurssi antaa vahvat perustaidot melontaharrastuksen aloittamiselle sekä hyvän pohjan melonnan jatkoharjoittelulle.

Kurssin suorittanut meloja hallitsee melonnan perustaidot ja ymmärtää riskitekijät vesillä liikuttaessa.

Lue lisää

 


 

Sea Kayaker

Merimelonnan jatkokurssilla harjoitellaan yksittäisiä melontatekniikoita ja niiden yhdistelmiä muuttuvissa olosuhteissa. Opitaan käytännöllisiä pelastautumistekniikoita, kun oma tai kaverin kajakki on kaatunut. Lisäksi harjoitellaan erilaisia kajakin hinaustapoja ja toimimista ryhmässä. Kurssi antaa myös hyvän pohjan EPP2 tason suorittamiselle.

Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään hyvissä olosuhteissa ja pystyy toimimaan samalla vahvana osana ryhmää.

Lue lisää 

 


 

Advanced Sea Kayaker

Merimelonnan syventävällä jatkokurssilla harjoitellaan kohtalaisissa olosuhteissa tarvittavia melontatekniikoita ja niiden yhdistelmiä. Luodaan käytännön tilanteita, joissa opitaan myös ymmärtämään ja arvioimaan riskejä. Advanced Sea Kayaker mieltää itsensä jo kykeneväksi melojaksi. Kurssi antaa myös hyvän pohjan EPP3 tason suorittamiselle.

Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään kohtalaisissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan luotettavasti ryhmänjohtajan apuna esimerkiksi pelastustoimissa.

Lue lisää

 


 NIL-jarjestelma-taydennys

 

Kurssipalaute

palautetta kesän 2014 sea kayaker kursseilta

”Hyvin suunniteltu ja johdonmukainen, selkeä. Jokaiseen juttuun on syy miksi. Eli veditte kurssin ammattitaidolla hyvin unohtamatta pilkettä ja huumoria."

”Kurssi oli erittäin toimivasti jäsennelty, pienistä osista/harjoitteista kehittyi selkeä ja kattava kokonaisuus. Riittävän helposti lähestyttävä, silti roppakaupalla uusia tasoja/taitoja/ajatuksia/oivalluksia. Hienosti virtaava intensiivinen jatkumo!”


Olin ennakkoonkin siinä uskossa, että tarvitsen lisäoppia meriolosuhteissa pärjäämiseen, vaikka pikkujärvillä ja joella melonta sujuukin sukkelaan. En kyllä ihan ymmärtänyt, kuinka pirun vaikeaksi homma menee, kun aalto kasvaa. Näin jälkikäteen ajateltuna kurssi oli ainoa turvallinen tapa käydä kokemassa meren ulapan olosuhteita.


”Mikä esitetään, se esitetään itse koeteltuna tietona ja selitettynä niin, että se oli helppoa käsittää. Mainiota sekin, että kehotitte meitä puntaroimaan itse asiat ja kuuntelemaan myös merta, sen antamaa opetusta.”


Loppuarvostelu ja henkilökohtainen palaute oli myös todella tervetullutta, ja sen pitäisikin olla mahdollisimman rehellistä. Ei tietenkään murskaavaa vaan rakentavaa. Tässä ainakin minun kohdallani onnistuitte hyvin, asianmukaisesti.”


”Suosittelen suuresti myös jo vuosia meloneille kilometribongareille.”

Kajakkinavigointi

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu sekä merimelonnan harrastajille että ohjaajille. Kurssin tavoitteena on jakaa hyviksi todettuja käytäntöjä ja antaa vankka perusta navigoinille kajakissa. Kurssilta saa hyvät navigointivalmiudet myös Guide tutkintoa varten.

Kurssin kesto:

Yksi päivä

Kurssin jälkeen osallistuja osaa:

 • käyttää tehokkaasti meri- ja maastokarttoja navigoinnissa
 • suunnitella järkeviä reittejä, käyttäen hyväksi esim. kaidesuunnistusta ja ottaen huomioon tuulen ja aaltojen muodostumisen
 • tulkita merimerkkien valotunnuksia ja käyttää näitä hyväkseen pimeänavigoinnissa
 • hyödyntää tehokkaasti mm. kaidesuunnistusta, ristisuuntimia, kuollutta laskentaa ja transitlinjoja
 • lukea ja ilmoittaa sijaintimäärityksiä Suomessa käytettävillä koordinaatiojärjestelmillä
 • laskea erannon kartasta kompassiin ja kompassista karttaan sekä ymmärtää erannon merkityksen pimeässä, sumussa ja pitkillä ylityksillä
 • tehdä järkeviä reittivalintoja rajoitetussa näkyvyydessä

Kouluttaja:

NIL Instructor 

Aalokkomelonta

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Haluat kehittyä merimelonnan harrastajana tai ohjaajana. Olet käynyt NIL:n Advanced Sea Kayaker kurssin tai sinulla on vastaavat taidot. 

Kurssin kesto:

Yksi päivä 

Kurssin aikana käydään läpi seuraavat aiheet:

Melonta tuulessa ja aallokossa

 • Kajakin kääntäminen tuulessa ”sitomalla” keulaa tai perää
 • Kajakin kääntämien aallon päällä
 • Surffiin kiihdyttämisen ajoitus
 • Surffin hallinta (melaperäsin)
 • Kajakin trimmaaminen kovassa tuulessa

 Pelastaminen aallokossa

 • Uimarin toiminta, kajakki oikein päin valmiina kiipeämään kyytiin
 • Pelastajan toiminta, harkinta, suora lähestyminen, tukemisen eri vaihtoehdot
 • Hinausvyön käyttö, pituus
 • Lähestyminen ja kytkeminen hinauksessa
 • Nopea toiminta
 • Kontaktihinaus

 Maininki ja murtuvat aallot teoriassa

 • Tuuli, pyyhkäisymatka ja aika
 • Sääjärjestelmät/matalapaineet kaukana merellä
 • Murtuvat aallot, loivasti madaltuva ranta, jyrkästi madaltuva ranta
 • Tuulen vaikutus surffiin (myötä/vastatuuli)
 • Lähtö rannasta
 • Rantautuminen hallitusti (aallon takana)
 • Tuen ottaminen murtuvasta aallosta
 • Melaperäsimen käyttö (aallon päällä pysty tekniikka, kaartaminen aallosta pois)
 • Kallistaminen (aallonpäällä, kaartaminen aallosta pois)
 • Kajakin asema aallolla (kääntyy ylhäällä, ei edessä)

 Turvallisuus surffirannassa

 • Muiden melojien huomioiminen ja tilan käyttö
 • Ripcurrent, paluuvirtaus, uidaan aaltoihin ja aaltojen mukana rantaan
 • Surffissa pelastaminen riski
 • Kajakin kanssa uiminen

Kouluttaja:

NIL Instructor

Tilannehallinta

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Haluat kehittyä merimelonnan harrastajana tai ohjaajana. Olet käynyt NIL:n Advanced Sea Kayaker kurssin tai sinulla on vastaavat taidot. Kurssin tavoitteena on tarjota hyviä työkaluja riskienhallinnalle, turvasuunnittelulle ja tilannehalinnalle vaativimissa melontaolosuhteissa.

Kurssin kesto:

Yksi päivä

Mitä riskienhallinta käytännössä on?

Oleellisia asioita ovat mm. tilanteen ennakoiminen, ajoissa tilanteeseen puuttuminen, kierteen katkaiseminen, asioiden tärkeysjärjestys, resurssien seuraaminen ja käyttö, roolien jako jne.

Kurssin aikana käydään läpi:

Retkisuunnittelu: Ennakkotehtävänä suunnitellaan kaksi retkeä annettujen ohjeiden perusteella. Suunnitelma tehdään mahdollisimman tarkasti niin, että sen ympärille on mahdollista tehdä toimiva riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmasta tulee olla selkeää hyötyä myös käytönnön päätöksenteossa.

Riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma: Työstetään kunnes havainnoiduista riskeistä jää jäljelle vain ne joiden kanssa ollaan valmiita elämään siksi että niiden todennäköisyys on pieni tai että niiden ennakointiin on tehty riittävästi valmisteluja.

Retken toteuttaminen, riskien hallinta käytännössä ja vaikeahkojen tilanteiden selvittäminen: Toteutetaan retki tehdyn suunnitelman mukaisesti. Retken aikana osa riskeistä toteutuu ja tilanteita lähdetään purkamaan kunnes tilanne on saatu hallintaan.

Kurssin lopuksi käydään perusteellinen purku ja palautekeskustelu.

Kouluttaja:

NIL Instructor