Tutkinnot

NIL Suomi ylläpitää kaksi eri tutkintotasoa: Sea Kayak Guide (ent. Merimelonnan apuohjaajatutkinto) sekä Sea Kayak Instructor (Merimelonnan ohjaaja- /kouluttajatutkinto).

NIL ei vaadi mitään tiettyä koulutusta ennen tutkintoihin tuloa, mutta tutkinnolle tulevan on hallittava tutkintojen arviointimalleissa lueteltuja taitoja tullessaan tutkintotilaisuuteen. Guide-tutkinto keskittyy ryhmänhallintaan sekä turvallisuuteen ja henkilökohtaisiin taitoihin ja Instructor-tutkinto merimelonnan kouluttamiseen. Edellytyksenä Sea Kayak Instructor-tutkinnolle on hyväksytysti suoritettu Sea Kayak Guide-tutkinto.

nil-jarjestelma-tut

Sea Kayak Guide

Pohjoismaisen ohjaajayhdistyksen ensimmäinen tutkintotaso on opastutkinto Sea Kayak Guide. Tutkinnon suorittanut voi toimia ryhmänjohtajana retkillä.

Tämän tutkinnon aikana tarkastetaan osallistujan tekninen ja teoreettinen osaaminen hyvin laajalti sekä kommunikaatio ja ryhmänhallinta.

Lue lisää: Sea Kayak Guide

Sea Kayak Instructor

Sea Kayak Guide-tutkintoa hyväksytysti suorittanut voi myöhemmin suorittaa myös kouluttajatutkinnon Sea Kayak Instructor. Tämän tason läpikäynyt on pätevä merimelonnan ohjaajana ja kouluttajana.

Lue lisää: Sea Kayak Instructor