NIL Finland upprätthåller två olika examinationsnivåer:  L1 Sea Kayak Guide (tidigare. Hjälpinstruktör för havspaddling) samt L2 Sea Kayak Instructor (Havspaddlingsinstruktör).

NIL kräver inte någon särskild utbildning före du kommer till examinationen, men de i nivåkraven beskrivna färdigheterna bör behärskas för godkänd examination.

Havspaddlingsguide L1 Sea Kayak Guide

Den första examinationsnivån inom NIL benämns L1 Sea Kayak Guide (f.d. "Hjälpinstruktör"). Den som avlagt steget skall kunna fungera som gruppledare vid kurser och turer, också i mer krävande förhållanden. Under denna examination kontrolleras deltagarens tekniska och teoretiska kunskaper samt grupphanterings- och kommuniikationsfärdigheter. Kontrollen sker på bred basis och det mesta av examinationen genomförs på vattnet.

Läs mer: Havspaddlingsguide L1 Sea Kayak Guide

Havspaddlingsinstruktör L2 Sea Kayak Instructor

Den som utbildat sig och avlagt prov som hjälpinstruktör, kan senare avlägga prov som instruktör. Avklarad instruktörslicens är ett intyg på att den licensierade är en kvalitets- och säkerhetsmässigt kompetent instruktör i Nordiska havskajakpaddling. Detta innebär krav på att både kunna leda och instruera olika slags grupper i varierande, också svåra, Nordiska förhållanden.

Läs mer: Havspaddlingsinstruktör L2 Sea Kayak Instructor