Bakgrund

HSKG 2011I  Finland tillhör de flesta havspaddlare en eller annan paddlingsförening, och utbytet av tankar, kunskap och sociala kontakter mellan de olika föreningarna är väldigt litet. Andra paddlare tillhör ingen större paddlingsgemenskap alls. NIL Finland vill genom HSKG ge både instruktörer och vanliga paddlare en chans att träffas, ha roligt tillsammans, knyta nya konter, lära sig och lära ut.

 

Idén till HSKG har grott i flera år men blev konkret då några paddlare träffades våren 2007 och började diskutera olika paddlingsträffar runt omkring i världen de varit på och hur roligt och givande det varit på dem. Att använda ett sådant forum för att sprida det som NIL Finland arbetar för - kunnande, säkerhetstänkande och kontaktytor inom havskajakpaddling - kändes naturligt. Det första HSKG som ordnades i augusti 2008 blev ett väldigt lyckat och roligt evenemang med lite över 50 kurser för de drygt 150 deltagarna. Redan 2009 hade HSKG nära på det maximala antal deltagare som vi då hade satt som gräns, 230 personer. Sedan år 2010 har vi begränsat deltagarantalet till 250 personer, för att kunna säkerställa att alla som kommer på plats får ut så mycket som möjligt av kurser och evenemang.

Ända från första början har det varit klart att ingen enskild organisation, förening eller person skall dominera på HSKG, evenemanget skall vara ett tillfälle av alla, för alla. Vår förhoppning är att få alla paddlingsrelaterade förbund och många föreningar att tillsammans komma med och göra tillfället till något oförglömligt!

Kontaktuppgifter till de personer som arbetar med HSKG i år hittar du i menyn under menyvalet Ta kontakt.