Program, tidtabell och programbeskrivningar

Över 70 kurser och turer

År 2013 anordnar HSKG över 70, antagligen närmare 100, turer och kurser. Eftersom platsantalet på kurserna och turerna är begränsat, lönar det sig att anmäla sig så snabbt som möjligt!

Anmälan till kurserna
Du kan anmäla dig högst till tre kajakkurser och en indiankanotkurs på förhand. Under evenemanget kan du anmäla dig till flera kurser i mån av lediga platser enligt principen att de som inte kunnat anmäla sig på förhand har förtur att välja. Kurser som ordnas i land kräver i regel inte anmälan. Gör upp ett program för dig själv som fungerar tidtabellsmässigt genom att använa tidsschemat som du når genom att trycka på ikonen här till höger! Anmälan till evenemanget och kurserna sker i samband med evenemangsregistrering via Anmäl dig till höger. Observera att förhandsanmälan till evenemanget är obligatorisk!

Kurserna omfattas av evenemangsavgiften
Alla kurser, utom de som hålls av några utländska instruktörer på vattnet, är gratis för HSKGs deltagare. Tidtabellen och programmet ändras vid behov enligt väderleksförhållanden och kompletteras med populära kurser också före och under evenemanget.

Beskrivning av kurser och turer

Nedan beskrivningar och nivåklassificeringar av kurserna och turerna. Märk att alla kurser och turer som ordnas och finns i anmälningssystemet inte ännu har en beskrivning nedan! Språket/språken i rubriken anger på vilka språk kursen eller turen anordnas.

 

Kurser


Turer


Program på land som inte kräver anmälan