Kurser

NIL Finland upprätthåller läroplaner och anordnar utbildningstillfällen och kurser för paddlare, hjälpinstruktörer, guider, instruktörer och examinatorer. Dessutom anordnar NIL fortbildning för paddlare och instruktörer i hela Finland genom utbildningstillfällen som exempelvis Hanko Sea Kayak Gathering.

De kurser som finns uppräknade här anordnas av auktoriserade NIL-examinerade havspaddlingsinstruktörer. Grundsäkerhetskursen får alla instruktörer anordna medan NIL för de övriga modulerna ger anordnartillstånd på basern av instruktörens specialkunnande inom området. Utbildningar som är öppna för allmänheten utannonseras i NIL Finlands utbildningskalender.

 

Kurser

Grundsäkerhet

Målet med kursen Grundsäkerhet är att den godkände ska kunna ta vara på sig själv och kunna fungera som en stark del av en grupp. Kursen kräver inga specificerade förkunskaper, men den som vill genomgå utbildningen och avlägga prov, bör har rimlig möjlighet att på den tid kursen tar (oftast två dagar) lära och klara alla moment.


En två dagars grundsäkerhetskurs kräver i praktiken att personen är en hyfsat van kajakpaddlare.


Innehåll och färdighetskontroll

Utbildning och kunskapskontroll utförs av person som innehar Nordisk Instruktörslicens för havspaddling. Alla praktiska arrangemang sköts av de enskilda licensierade instruktörerna (eller av deras klubbar/företag). Efter genomförd kurs (beräknas ta minst två dagar i anspråk) skickar instruktören in uppgifter till Nordisk instruktörsföreningen för havspaddling Finland, som registrerar och utfärdar Grundsäkerhetskort till dem som klarat av kursens alla delar. För kursinnehåll, se dokumentet Grunsäkerhetskursens innehåll.

Anmälan och kostnader

Kursen anordnas inte direkt av NIL, utan av personer som licensierat sig som instruktörer inom systemet. De kurser som meddelats till NIL hittar du på listan till höger. För en lista på godkända anordnare, se här.

Grundsäkerhetsintyget som kan fås ifall man klarat av alla kursens delar kostar 10€. Till detta pris tillkommer instruktörens kurspris som instruktören eller företaget instruktörer arbetar för själv definierar. Deltagarna själva behöver inte göra en skild anmälan till NIL, detta sköter instruktören om.

Kajaknavigation

Denna kurs är en del av vårt nya undervisningsinnehåll. Målsättningen med kursen är att erbjuda emöjlighet till fördjupande utbildning inom sådan navigation som behövs vid dålig sikt och längre överfarter.

 

Efter avslutad kurs kan deltagaren:

 • effektivt använda sig av terrängkartor och sjökort vid navigation
 • planera rutt iaktagande ledstångsnavigation, vind och uppgrundning
 • tolka navigationsljus samt använda dem som hjälpmedel vid navigation
 • effektivt använda sig av bl.a. kompass, ledstångsnavigation, avdriftstrianglar, död räkning, krysspejling och transitnavigation
 • effektivt läsa bestämma position med hjälp av i Finland i bruk varande referens- och koordinatsystem
 • förstå missvnisningens betydelse i nedsatt sikt och effektivt räkna missvisning mellan karta och kompass
 • göra vettiga ruttval i nedsatt sikt

 

För vem är kursen ägnad?

Du som deltar på kursen bör vara en någorlunda van paddlare då kursen innehåller övningar på vattnet och möjligtvis i mörker. Du har vana att navigera med karta och kompass och vill ha fördjupade färdigheter gällande kajaknavigation i svårare förhållanden.

 

Kurstider och anmälan

Kurser som ordnas och är öppna för allmänheten hittas under NIL Finlands utbildningskalender.

Information gällande anmälningsförfarande med mera får du genom att gå in på den enskilda kurshändelsen.

Vågkurs

Denna kurs är en del av vårt nya undervisningsinnehåll. Målsättningen med kursen är att ge examinerade hjälpinstruktörer och instruktörer inom havspaddling djupare färdigheter och kunskaper gällande olika tekniker i vågor och tidvatten.

Efter avslutad utbildning har kursdelatgaren goda kunskaper och färdigheter gällande

 • Tidvattenlära: ursprung, tabeller, beräkningar
 • Hantering av kajaken i strömmande vatten
 • Surftekniker och vågfysik
 • Paddling i vågor och vind
 • Räddningar i utmanande förhållanden

 

Specifikation av kursinnehåll:

Läroplan för vågkurs

 

För vem är kursen ägnad?

Du som deltar på kursen bör vara van havskajakpaddlare och klara av eskimosväng behjälpligt.

 

Kurstider och anmälan

För allmänheten öppna kurser hittas i NIL Finlands utbildningskalender. Mera information och anmälan via arrangerande instruktör.

Situationskontroll

Denna kurs är en del av vårt nya undervisningsinnehåll. Målsättningen med kursen är att ge examinerade hjälpinstruktörer och instruktörer inom havspaddling större säkerhet och bra verktyg för situationsbedömning vid verksamhet i svårare förhållanden i kajak.

Efter avslutad utbildning har kursdelatgaren övat och fått respons gällande

 • insikter i turplanering
 • riskanalyser och säkerhetsplanering
 • förverkligande av turer
 • praktisk riskhantering
 • hantering av utmanande risksituationer
 

Specifikation av kursinnehåll:

 • Turplanering: Under kursen planerar deltagarna tillsammans två turer som även förverkligas. Planeringen görs möjligas noggrant för att ge bra underlag åt riskanalys och säkerhetsplanering samt åt praktiska beslut.
 • Riskanalys samt säkerhetsplanering: Dessa arbetas med till enbart sådana risker som är accepterbara på grund av osannolikhet eller effektivt förebyggande.
 • Utförande av turer samt praktisk riskhantering: Turerna utförs enligt planeringen. Någon eller några av de risker som uppfattats som hanterbara blir aktuella och situationshantering av dessa tränas.
 • Praktisk riskhantering: Några mycket viktiga delmoment under dessa moment är igennkännande av risksituationer, tillräckligt tidig situationshantering, brytande av incidentspiral, triagebedömning, resursuppföjning och -användning, rolluppdelning med mera.
 • Återknytning och respons: Vi återknyter och ger varandra respons för att maximera vad alla kan få ut av utbildningen.

För vem är kursen ägnad?

Du som deltar på kursen bör ha klarat examen till hjälpinstruktör eller instruktör inom havspaddling godkänt. Du är beredd att ta på dig en ledarroll under kursens övningar och få uppbyggande respons på hur du löser olika scenarion.

Kurstider och anmälan

Till höger under "Kommande kurser" ser du eventuella av kursarrangörer bestämda kursdatum under "Kommande kurser" och information gällande anmälningsförfarande med mera får du genom att gå in på den enskilda kurshändelsen.