NIL ADVACED SEA KAYAKER

Advanced Sea Kayaker kurssilla melontataitoja viedään pidemmälle ja vaativampiin olosuhteisiin. Opitaan toimimaan ryhmän johtajan apuna pelastautumistilanteissa toimimalla niin pelastajana kuin avustavana hinaajana. Kurssilla pyritään luomaan käytännön tilanteita, joissa opitaan myös ymmärtämään ja arvioimaan riskejä. Kurssin suorittanut mieltää itsensä jo kykeneväksi melojaksi.

Kurssi antaa myös hyvän pohjan Euro Paddle Pass järjestelmän EPP3 tason suorittamiselle (taitokoe suoritetaan erikseen).

Kesto: Vähintään 10 tuntia. Kurssi voidaan järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana tai kolmena iltana.

Tavoite: Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään alla mainituissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan luotettavasti ryhmänjohtajan apuna esimerkiksi pelastustoimissa.

Olosuhteet: Osittain avoin meri- tai järvialue, tuuli 6-10+ m/s, noin 0,5 - 1,0 metrin aallokko.

Ennakkovaatimukset: Meloja hallitsee hyvin kajakkimelonnan perusteet (katso osallistujan ohjeet).

Kouluttaja: Pohjoismaisen merimelonnan ohjaajayhdistyksen lisensoima kouluttaja – Sea Kayak Instructor. Enintään 6 oppilasta/kouluttaja.

 

KURSSISISÄLTÖ  

Käytännön melontataidot 

 • Tehokas eteenpäinmelonta
 • Toimiva kajakin kallistaminen ja tuennat käytännössä (alatuki, ylätuki, liikkuva melatuki)
 • Ohjaustekniikat (etuperäsin, sivuttain siirtyminen vauhdissa, melaperäsin/käänteinen melaperäsin)
 • Eri ohjaustekniikoiden yhdistäminen
 • Aallokossa ja tuulessa melominen (painonsiirto, olosuhteiden hyödyntäminen, surffaus)

Turvallisuustaidot

 • Itsepelastus (kajakkiin kiipeäminen, re-entry melakellukkeella tai ilman)
 • Avustettu paripelastus käytännön olosuhteissa(”heel hook”, tajuttoman/väsyneen pelastus ”skuuppaus”, molemmat nurin, hinaukset pelastustilanteessa)
 • Eskimokäännöksen perusteet
 • Varusteiden käyttö (kännykkä vesitiiviisti pakattuna, varamela, hinausköysi ja katkaisuveitsi, pumppu, merkinantovälineet, varaenergia, ea-pakkaus, pieni korjauspakkaus)

Toimiminen ryhmässä

 • Melominen ryhmässä (kanssamelojien huomioiminen ja reagointi, pelastustoimissa avustaminen)
 • Reittisuunnittelu ja sääolosuhteiden huomioiminen (sääoppi)
 • Navigointi (sujuva maisemanavigointi, eranto, suunnan ottaminen, itsensä paikantaminen ja koordinaatit, pimeänavigoinnin perusteet)
 • Käytännön ensiapu melonnassa (yleisimmät ensiavun tarpeet, hypotermia – oireet ja hoito)

Kursseja tarjolla

There are no up-coming events

 

Työkalut