NIL ASSESSOR

Tutkintomestari - Assessor

Tutkintomestarin tehtäviin kuuluvat Guide ja Instructor tutkintojen järjestäminen, hallitustehtävät sekä NIL järjestelmän kehittäminen.

Tutkintomestariksi ei voi hakea, vaan tehtävään kutsutaan NIL:n hallituksen toimesta, joka etsii aktiivisesti uusia henkilöitä tähän tehtävään. Tutkintomestari-kokelaaksi kutsutaan Instructor tutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö*, joka on toiminut joko ammattimaisesti tai aktiiviharrastajana melonnan ohjauksen parissa. Kokelas osallistuu tutkintomestarin roolissa Guide ja Instructor tutkinnon vastaanottamiseen, minkä jälkeen suoritus arvioidaan ja nykyiset tutkintomestarit yhteisesti ehdottavat NIL:n hallitukselle kokelaan hyväksymistä uudeksi tutkintomestariksi.

Tutkintomestarin tulee olla kokonaisvaltaisesti taitava meloja/opas/kouluttaja, joka kykenee vastaamaan myös Guide tutkinnon turvallisuudesta. Hänellä tulee olla riittävä kokemus ja ymmärrys opettamisen perusteista teoriassa ja käytännössä erilaisilta merialueilta**. Hänen täytyy kyetä antamaan rakentavaa positiivista ja negatiivista palautetta. Tutkintomestarin tehtävään oppii käytännössä eikä tehtävään ole kukaan suoraan valmis.

* poikkeustapauksissa vahvalla näytöllä jonkin muun järjestelmän piiristä (mm. MeSo, BCU, ACA).

** vähintään saaristo ja avomeriolosuhteet Itämerellä.  

  

Työkalut

Asiakirjat

Henkilörekisteri