Kurssit

Tutustu kursseihimme

Suomen merimelontayhdistys (SuMe) kehittää ja ylläpitää turvallisuusasioihin painottuvia laadukkaita merimelonnan perus- ja jatkokursseja, mutta ei itse järjestä niitä. SuMe:n  kursseja voivat järjestää sekä yritykset että melontaseurat. SuMe:n sivuilta löytyy linkki kaikille hyväksytyille kurssin järjestäjille.

SuMe on laatinut kurssirungot melonnan peruskurssille ”Meloja 1 (SuMe)”, aikaisemmin nimeltään NIL Kayaker sekä jatkokursseille ”Meloja 2 (SuMe)”, aikaisemmin nimeltään NIL Sea Kayaker ja ”Meloja 3 (SuMe)”, aikaisemmin nimeltään NIL Advanced Sea Kayaker.

Kursseilla painotetaan käytännön melontatilanteissa tarvittavia taitoja ja ne noudattavat SuMe:n määrittelemiä kurssirunkoja. Kursseilla jokainen osallistuja saa aina kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen. Kouluttajana toimii aina SuMe:n lisensoima kouluttaja ja kursseilla noudatetaan oppimisen kannalta tehokasta ryhmäkokoa (enintään 6 oppilasta/kouluttaja).

SuMe:n koulutuspolku tarjoaa kaikille melojille mahdollisuuden kehittää omia taitojaan melojana. Osaamistaan voi laajentaa aina merimelonnan oppaaksi ja kouluttajaksi asti.

Kouluttajina SuMe:n kursseilla voivat toimia vain henkilöt, joilla on kurssivaatimukset täyttävä tutkinto suoritettuna. ”Meloja 1 (SuMe)” peruskurssilla kouluttajana voi toimia opas tai kouluttaja. ”Meloja 2 (SuMe)” ja ”Meloja 3 (SuMe)” jatkokursseja voivat pitää SuMe:n kouluttajat, jotka ovat perehtyneet kurssisisältöihin ja käyneet seuraamassa yhden kurssin käytännössä. Tällä varmistetaan laadukas ja ammattitaitoinen koulutus, mikä on SuMe:n toiminnan perusperiaate.

SuMe varaa oikeuden valvoa kaikkia järjestelmänsä mukaisia kursseja ja tarvittaessa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä info@merimelonta.fi.

Merimelojan taitokurssit

Meloja 1 (SuMe) - peruskurssi

Merimelonnan peruskurssi on turvallisuusasioihin painottuva kurssi, joka antaa vahvat perustaidot melontaharrastuksen aloittamiselle sekä hyvän pohjan melonnan jatkoharjoittelulle.
Kurssin suorittanut meloja hallitsee melonnan perustaidot ja ymmärtää riskitekijät vesillä liikuttaessa.
Kesto: Vähintään 10 tuntia. Kurssi voidaan järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana tai kolmena iltana.
Tavoite: Kurssin suorittanut meloja hallitsee melonnan perustaidot ja ymmärtää riskitekijät vesillä liikuttaessa.
Olosuhteet: Suojainen/tyyni meri- tai järvialue.
Ennakkovaatimukset: Ei ennakkovaatimuksia.

Kouluttaja: Suomen merimelontayhdistyksen lisensoima opas tai kouluttaja. Enintään 6 oppilasta/kouluttaja.

Käytännön melontataidot
 • Nousu kajakkiin ja kajakista poistuminen  
 • Eteenpäin melonnan perusteet (oikein säädetty kajakki, ryhdikäs istuma-asento, ote vedestä, vartalon kierto)
 • Kajakin kallistaminen ja tuennat (alatuki paikallaan ja liikkeessä)
 • Kajakin kääntäminen ja ohjailu (kaariveto, melaperäsin, alatukikäännöksen alkeet)
 • Sivuttain siirtyminen  
 • Kajakin pysäyttäminen
 • Taaksepäinmelonta
 • Lauttaan meno ja siitä poistuminen

Turvallisuustaidot
 • Perusteet turvalliseen vesillä liikkumiseen (oma tietoisuus ja asenne, reittisuunnittelu ja sääolosuhteiden huomioiminen, kartan lukeminen, muu vesiliikenne – meriteiden säännöt)  
 • Kaatuminen ja uiminen kajakin kanssa rantaan
 • Paripelastus (toimiminen sekä pelastajana että uimarina)
 • Varusteet (kännykkä vesitiiviisti pakattuna, vaihtovaatteet, pumppu/äyskäri)
 • Melominen ryhmänä (keskinäinen vastuu ryhmän hyvinvoinnista)
 • Perusensiapu melonnassa (yleisimmät ensiavun tarpeet, hypotermia)

Melonnan harrastaminen
 • Jokamiehenoikeudet – missä saa/ei saa meloa tai rantautua  
 • Miten jatkaa melonnan harjoittelua, esim. seurat, vuokraamot. 

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 3.-4.6.2024

Paikka: Helsinki

Järjestäjä: Moln

Ilmoittaudu

Aika: 11.-12.6.2024

Paikka: Kalajoki

Järjestäjä: Kestimo Adventures

Ilmoittaudu

Aika: 9.-10.7.2024

Paikka: Kalajoki

Järjestäjä: Kestimo Adventures

Ilmoittaudu

Aika: 10.-11.7.2024

Paikka: Nötö, Saaristomeren Kansallispuisto

Järjestäjä: Melonta Akatemia

Ilmoittaudu

Meloja 2 (SuMe) - jatkokurssi

Meloja 2 kurssilla laitetaan melontataitojen perustukset kuntoon. Kehitetään hyvää melontatekniikkaa. Opitaan kallistamaan kajakkia osana ohjaustekniikoita. Harjoitellaan turvallisessa ympäristössä aallokkomelonnan perusteita ja erilaisia pelastautumisia. Tutustutaan kajakin hinaustekniikoihin sekä navigoinnin perusteisiin.

Kurssin lopuksi kouluttaja käy palautekeskustelun kaikkien osallistujien kanssa. Palautekeskustelun tarkoituksena on antaa osallistujille rakentavaa palautetta ja toimia jatkoharjoittelun tukena kohti Meloja 2 taitonäyttöä.

Kesto: Vähintään 10 tuntia. Kurssi voidaan järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana tai kolmena iltana.

Tavoite: Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään alla mainituissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan samalla osana ryhmää.

Olosuhteet: Osittain avoin meri- tai järvialue, tuuli 4-8 m/s, max 0,5 metrin aallokko.

Ennakkovaatimukset: Meloja hallitsee kajakkimelonnan alkeet mikä vastaa Meloja 1 tasoa (katso osallistujan ohjeet).

Kouluttaja: Suomen merimelontayhdistyksen lisensoima kouluttaja. Enintään 6 oppilasta/kouluttaja.

Opeteltavat melontataidot

 • Tehokas eteenpäinmelonta (oikein säädetty kajakki, ryhdikäs istuma-asento, jalkojen käyttö vartalon kierron tukena, melan liikerata vedessä)
 • Kajakin kallistaminen
 • Tuennat (alatuki liikkeessä ja paikallaan, alatukikäännös. Ylätuen ja liikkuvan melatuen(sculling) perusteet)
 • Ohjaustekniikat (kajakin kääntäminen kaarivedolla liikkeessä ja paikallaan, kajakin ohjaaminen melaperäsimellä)
 • Sivuttain siirtyminen
 • Perusteet aallokossa ja tuulessa melomiseen (kajakin muoto ja sen ominaisuudet, trimmi, painonsiirto, evä, olosuhteiden hyödyntäminen)


Opetettavat turvallisuustaidot

 • Kaatuminen ja itsepelastus 
 • Paripelastus (esim. ”heel hook”, molemmat nurin tilanne)
 • Avustettu kajakkipyörähdys eli keulapelastus
 • Hinauksien perusteet (toimiva hinausjärjestelmä, hinauksen kytkeminen ja irrottaminen, tukeminen parilautassa, kontaktihinaus)
 • Varusteet (kännykkä vesitiiviisti pakattuna, varamela, hinausköysi ja katkaisuveitsi, pumppu, merkinantovälineet, varaenergia, ea-pakkaus, pieni korjauspakkaus, kartta ja kompassi)


Muut asiat

 • Melominen ryhmänä (turvallisuus muodostuu kokonaisuudesta ja kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat siihen)
 • Reittisuunnittelu ja sääolosuhteiden huomioiminen
 • Perusnavigointi (merimerkit, kartan ja kompassin käyttö yhdessä, suunnan ottaminen)
 • Erityiset riskitekijät melonnassa (yleisimmät vaarat)

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 1.-2.6.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu

Aika: 8.-9.6.2024

Paikka: Espoo

Järjestäjä: Ulla Pellinen

Ilmoittaudu

Aika: 25.-26.6.2024

Paikka: Inkoo

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

Aika: 29.-30.6.2024

Paikka: Inkoo

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

Aika: 13.-14.7.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu

Aika: 31.8.-1.9.2024

Paikka: Oulu

Järjestäjä: Kestimo Adventures

Ilmoittaudu

Meloja 3 (SuMe) - jatkokurssi

Meloja 3 kurssilla melontataitoja viedään pidemmälle ja vaativampiin olosuhteisiin. Opitaan toimimaan ryhmän johtajan apuna pelastautumistilanteissa toimimalla niin pelastajana kuin avustavana hinaajana. Kurssilla pyritään luomaan käytännön tilanteita, joissa opitaan myös ymmärtämään ja arvioimaan riskejä. Kurssin suorittanut mieltää itsensä jo kykeneväksi melojaksi.

Kurssin lopuksi kouluttaja käy palautekeskustelun kaikkien osallistujien kanssa. Palautekeskustelun tarkoituksena on antaa osallistujille rakentavaa palautetta ja toimia jatkoharjoittelun tukena kohti Meloja 3 taitonäyttöä.

Kesto: Vähintään 10 tuntia. Kurssi voidaan järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana tai kolmena iltana.
Tavoite: Kurssin suorittanut meloja osaa huolehtia itsestään alla mainituissa olosuhteissa ja pystyy toimimaan luotettavasti ryhmänjohtajan apuna esimerkiksi pelastustoimissa.
Olosuhteet: Osittain avoin meri- tai järvialue, tuuli 6-10+ m/s, noin 0,5 – 1,0 metrin aallokko.

Ennakkovaatimukset: Meloja hallitsee hyvin kajakkimelonnan perusteet mikä vastaa Meloja 2 tasoa (katso osallistujan ohjeet).

Kouluttaja: Suomen merimelontayhdistyksen lisensoima kouluttaja. Enintään 6 oppilasta/kouluttaja.

Opetettavat melontataidot

 • Tehokas eteenpäinmelonta
 • Kajakin kallistaminen (jalkojen ja vartalon käyttö osana kallistuksen hallintaa kajakin ollessa liikkeessä)
 • Tuennat (alatuki, ylätuki, liikkuva melatuki)
 • Ohjaustekniikat (etuperäsin, sivuttain siirtyminen vauhdissa, ohjaaminen melaperäsimellä)
 • Eri ohjaustekniikoiden yhdistäminen
 • Aallokossa ja tuulessa melominen (painonsiirto, olosuhteiden hyödyntäminen, surffaus)


Opetettavat turvallisuustaidot

 • Paripelastus ja avustettu paripelastus kurssiolosuhteiden mukaisessa kelissä
 • Itsepelastus
 • Kajakkipyörähdyksen perusteet
 • Hinaukset pelastustilanteissa
 • Varusteiden käyttö (kännykkä vesitiiviisti pakattuna, varamela, hinausköysi ja katkaisuveitsi, pumppu, merkinantovälineet, varaenergia, ea-pakkaus, pieni korjauspakkaus)


Muut asiat

 • Melominen ryhmässä (kanssamelojien huomioiminen ja reagointi, pelastustoimissa avustaminen)
 • Reittisuunnittelu ja sääolosuhteiden huomioiminen
 • Navigointi (sujuva maisemanavigointi, eranto, suunnan ottaminen, itsensä paikantaminen ja koordinaatit)
 • Erityiset riskitekijät melonnassa (yleisimmät vaarat, hypotermia – oireet ja hoito)

Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

Seuraavat kurssit:

Aika: 11.-12.5.2024

Paikka: Porkkala

Järjestäjä: Rolling Kayak

Ilmoittaudu

Aika: 18.-19.5.2024

Paikka: Sipoo

Järjestäjä: Kajakilla

Ilmoittaudu

Kouluttajakurssi

Melontakouluttaja osaa käyttää opetusmenetelmiä monipuolisesti, hän huomio ryhmän eritasoiset melojat ja osaa antaa rakentavaa palautetta yksilön taitojen edelleen kehittämiseksi. Kouluttajakurssi antaa hyvän pohjan kouluttajanäyttökokeen suorittamiseksi.

Kouluttajakurssi muodostuu kahdesta lähiopetusviikonlopusta sekä näiden välillä tapahtuvasta omatoimisesta käytännön harjoittelusta ja sen perusteella laadittavasta kirjallisesta portfoliotyöstä.

Tavoitteet:
– Kurssi antaa osallistujille hyvät valmiudet osallistua kouluttaja näyttökokeeseen.
– Kurssilaiset saavat selkeitä käytännön työkaluja ja malleja melonnan opettamiseen.
– Kurssilaisten ymmärrys eri melontatekniikoista syvenee (mm. mistä osista tietty tekniikka muodostuu, missä järjestyksessä niitä kannattaa opettaa/korjata erilaiset oppijat huomioiden).
– Kurssin jälkeen osallistujat pystyvät järjestämään alkeis- ja jatkotason kursseja turvallisesti oman osaamisensa puitteissa.
– Kurssi rohkaisee käyttämään kriittistä ajattelua melonnan opettamisesta.

Ennakkovaatimus: Melontaopas tai vähintään Melonta- ja soutuliiton nykyisen melontaopaskurssin suorittaminen.

Osallistujamäärä: max 8

Turvallisuus. Turvallisen opetustilanteen luominen ja ryhmän hallinta. Tarvittavan ennakkotiedon hankinta. Kohderyhmänä on yleensä aikuiset oppilaat, mutta kurssilla käydään läpi myös pääasiat lasten ja erityisryhmien opettamisesta. 

Oppimisen teoriaa. Taidon oppiminen. Erilaiset oppijat. Erilaiset opetusmenetelmät. Taitojen oppimisen eri vaiheet. Oppimista tukevien harjoitteiden ja tilanteen rakentaminen. 

Käytännön opetustaidot: Jatkokurssitason melontataitojen opettaminen. Melonnan opettaminen eri oppimisen vaiheissa. Erilaiset menetelmät tekniikoiden opettamiseen paikallaan ja liikkeessä. Havainnointi, analysointi ja rakentavan palautteen antaminen. 

Apuvälineet. Tuntisuunnitelman käyttäminen. Erilaisten välineiden hyödyntäminen opetuksessa. Videoinnin hyödyntäminen opetuksessa. Pelit ja leikit oppimisen tukena. 

Yleistiedot (SMSL verkkokoulutus). Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Antidoping. Ympäristötietous. Liikunnallinen elämäntapa. Urheiluvalmennuksen perusteet. 

Harjoittelujakso, portfoliotyö. Vähintään kuuden opetussession johdonmukainen suunnitelma (á noin 60 min/max 2 per päivä) ja sen toteutus itse valitsemalleen ryhmälle. Itsearvioinnit jokaisesta oppitunnista, mentorin arviointi kahdesta oppitunnista. Kokonaisuuden arviointi kun suunnitelma on kokonaan toteutettu

 

  Kursseja voivat järjestää vain SuMe:n hyväksymät kouluttajat.

  Seuraavat kurssit:

  Aika: 19.-21.4. ja 14.-16.6.2024

  Paikka: Inkoo

  Järjestäjä: Rolling Kayak

  Ilmoittaudu