Tutkinnot

Tutustu tutkintoihimme

NIL Finland ylläpitää merimelonnan opas- ja kouluttajatutkintojärjestelmää ja järjestää tutkintotilaisuuksia. Tutkinnoilla on selkeät taso- ja laatuvaatimukset, jotka kokelaan täytyy saavuttaa päästäkseen läpi näyttökokeesta. Tämä on mielestämme tärkeää laadukkaan ja turvallisen koulutustoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.
Tutkintotilaisuus on samalla myös oppimistilanne. Palautekeskustelu antaa työkaluja kokelaan melonta- ja opetustaitojen edelleen kehittämiseen. Tutkintoja vastaanottavat NIL Finlandin hallituksen tehtävään nimeämät tutkintomestarit, jotka ovat ammattitaitoisia melontakouluttajia.
Tutkintoihin osallistuminen ei vaadi tiettyjen kurssien suorittamista, mutta tutkintojen ennakkovaatimuksissa mainittuja taitoja sekä kokemusta kylläkin. Hyväksytty Guide-tutkinto on vaatimus Instructor-tutkintoon osallistumiselle.
Lisätietoja saat toimintakoordinaattoriltamme, ota yhteyttä info@nilfinland.fi.

Merimelontaoppaan ja -kouluttajan tutkinnot

Sea Kayak Guide-tutkinto

Opastutkinnon Sea Kayak Guide suorittanut henkilö on pätevä toimimaan ryhmänjohtajana retkillä ja hänellä on oikeus käyttää NIL Guide nimikettä ja tunnuksia. Guide voi toimia kouluttajana NIL:n koulutusjärjestelmän Kayaker kurssilla (merimelonnan peruskurssi). Kayaker kursseja voivat järjestää sekä melontayrittäjät että melontaseurat, jotka noudattavat NIL:n koulutuksille annettuja sisältö- ja laatukriteereitä.

Ensimmäinen NIL:n tutkintotaso on opastutkinto Sea Kayak Guide. Koko viikonlopun kestävä tutkintotilaisuus keskittyy ryhmänhallintaan, turvallisuuteen ja henkilökohtaisiin taitoihin. Sea Kayak Guide on pätevä ryhmän johtaja. Hän osaa toimia turvallisesti muuttuvissa olosuhteissa, huomioiden omat ja johtamansa ryhmän taidot.

Sea Kayak Guide osaa arvioida omat ja ryhmän taidot verrattuna vallitseviin olosuhteisiin ja tehdä turvallisia päätöksiä. Hän kykenee johtamaan tutkinnon määrittämissä olosuhteissa turvallisesti kymmenestä itsensä tasoisesta melojasta koostuvaa ryhmää. Sea Kayak Guide pystyy myös retken aikana opettamaan mainituissa olosuhteissa tarvittavia melontataitoja.
Kesto: Viikonlopun kestävä tutkintotilaisuus alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy sunnuntaina kello 16.00 mennessä.
Olosuhteet: Noin 1 m tuuliaallokko, keskituuli ~10m/s. Tutkinto voidaan järjestää myös vaativammissa tuuli- ja aallokko-olosuhteissa.

Hinta: 295 Eur

Ennen kuin ilmoittaudut tutkintotilaisuuteen, lue ja ymmärrä tutkinnon tasovaatimukset.
Jos sinulla on kysyttävää Guide tutkinnosta, ota rohkeasti yhteyttä info@nilfinland.fi.
 • Ennakkotehtävät (mm. turvallisuussuunnitelman laatiminen)
 • Ryhmän hallinta ja opastaminen
 • Kajakin käsittely, pelastaminen ja hihaukset noin 1 m aallokossa ja ~10m/s keskituulessa
 • Navigointi
 • Ensiapu
 • Merihätä
 • Opetustaidot

Sea Kayak Instructor-tutkinto

Kouluttajatutkinnon Sea Kayak Instructor suorittanut henkilö on pätevä merimelonnan opas ja kouluttaja ja hänellä on oikeus käyttää NIL Instructor nimikettä ja tunnuksia.
Instructor joka on käynyt perehdytyksen ja pätevöitynyt jatkokurssien kouluttamiseen voi toimia kouluttajana NIL:n koulutusjärjestelmän jatkokurssseilla. NIL pitää rekisteriä pätevöityneistä jatkokurssikouluttajista. Perehdytystilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan asiasta kiinnostuneille – ota yhteyttä. NIL:n jatkokursseja voivat järjestää sekä melontayrittäjät että melontaseurat, jotka noudattavat NIL:n koulutuksille annettuja sisältö- ja laatukriteereitä.
Hyväksytysti suoritetun Guide-tutkinnon jälkeen seuraava tutkintotaso on Sea Kayak Instructor eli merimelonnan kouluttaja. Tutkintotilaisuudessa kokelas vastaa kaksipäiväisen jatkokurssin suunnittelusta ja sen sujuvasta ja turvallisesta toteutuksesta. Sea Kayak Instructor käyttää opetusmenetelmiä monipuolisesti, huomio ryhmän eritasoiset melojat ja osaa antaa rakentavaa palautetta yksilön taitojen edelleen kehittämiseksi.
Kesto: Viikonlopun kestävä tutkintotilaisuus alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy sunnuntaina kello 16.00 mennessä
Tavoite: Kokelaan tutkintotilaisuudessa pitämän melontakurssin aikana kurssilaisten melonta kehittyy havaittavasti.
Olosuhteet: Maksimissaan Sea Kayak Guide-tason mukaiset. Kuitenkin opetuspaikka tulee valita aina ryhmän taitojen mukaan.

Ennakkovaatimukset: Hyväksytysti suoritettu NIL Sea Kayak Guide tutkinto ja voimassa oleva EA2-tason kurssi (esim. WAFA, WFA, SPR EA2, tai vastaava).

Hinta: 395 Eur

Ennen kuin ilmoittaudut tutkintotilaisuuteen, lue ja ymmärrä tutkinnon tasovaatimukset.
Jos sinulla on kysyttävää Instructor tutkinnosta, ota rohkeasti yhteyttä info@nilfinland.fi.
 • Ennakkotehtävät (kurssisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma)
 • Turvallisuus ja ryhmänhallinta vesillä
 • Apuohjaajan käyttö/yhteistyö
 • Opetustilanteen luominen
 • Hyvät mallisuoritukset
 • Tekniikoiden opettaminen ja harjoitteet
 • Motivointi
 • Teorialuennon pitäminen

Tutkintomestari - Assessor

Tutkintomestarin tehtäviin kuuluvat Guide ja Instructor tutkintojen järjestäminen, hallitustehtävät sekä NIL järjestelmän kehittäminen.

Tutkintomestariksi ei voi hakea, vaan tehtävään kutsutaan NIL:n hallituksen toimesta, joka etsii aktiivisesti uusia henkilöitä tähän tehtävään. Tutkintomestari-kokelaaksi kutsutaan Instructor tutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö*, joka on toiminut joko ammattimaisesti tai aktiiviharrastajana melonnan ohjauksen parissa. 

Henkilö osallistuu ja tutustuu ensin tarkkailijan roolissa Guide ja Instructor tutkintotilaisuuteen ja sen jälkeen osallistuu tutkintomestarin roolissa Guide ja Instructor tutkinnon vastaanottamiseen. Tämän jälkeen suoritus arvioidaan ja nykyiset tutkintomestarit yhteisesti ehdottavat NIL:n hallitukselle kokelaan hyväksymistä uudeksi tutkintomestariksi.

Tutkintomestarin tulee olla kokonaisvaltaisesti taitava meloja/opas/kouluttaja, joka kykenee vastaamaan myös Guide tutkinnon turvallisuudesta. Hänellä tulee olla riittävä kokemus ja ymmärrys opettamisen perusteista teoriassa ja käytännössä erilaisilta merialueilta**. Hänen täytyy kyetä antamaan rakentavaa positiivista ja negatiivista palautetta. Tutkintomestarin tehtävään oppii käytännössä eikä tehtävään ole kukaan suoraan valmis.

* poikkeustapauksissa vahvalla näytöllä jonkin muun järjestelmän piiristä (mm. MeSo, BC, ACA).
** vähintään saaristo ja avomeriolosuhteet Itämerellä.

NIL-ASSESSOR

NIL - MeSo yhteistyö

NIL Finland ja Suomen melonta- ja soutuliitto tekevät yhteistyötä ja NIL:n tutkinnot toimivat nyt osana melonnan koulutusjärjestelmää Suomessa.
Vuoden 2015 alusta NIL:n Sea Kayak Guide tutkinto toimii Suomen Melonta- ja soutuliiton merimelontaopastutkinnon näyttökokeena sekä Meloja 4 -taitokokeena.
MeSo:n merimelontaopastutkinto muodostuu:
– Ennakkovaatimuksista
– Merimelonnan opaskurssista
– NIL Guide tutkinnosta
Suomen melonta- ja soutuliitto