Tutkinnot

Tutustu tutkintoihimme

Suomen merimelontayhdistys (SuMe) ylläpitää merimelonnan opas- ja kouluttajatutkintojärjestelmää ja järjestää tutkintotilaisuuksia. Tutkinnoilla on selkeät taso- ja laatuvaatimukset, jotka kokelaan täytyy saavuttaa päästäkseen läpi näyttökokeesta. Tämä on mielestämme tärkeää laadukkaan ja turvallisen koulutustoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Tutkintotilaisuus on samalla myös oppimistilanne. Palautekeskustelu antaa työkaluja kokelaan melonta- ja opetustaitojen edelleen kehittämiseen. Tutkintoja vastaanottavat SuMe:n hallituksen tehtävään nimeämät tutkintomestarit, jotka ovat ammattitaitoisia melontakouluttajia.

Opastutkintoon osallistumisen edellytyksenä on Suomen melonta- ja soutuliiton opaskurssin tai vastaavan kurssin suorittaminen. Hyväksytty opastutkinto on vaatimus kouluttajatutkintoon osallistumiselle.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä info@merimelonta.fi.

Merimelontaoppaan ja -kouluttajan tutkinnot

Merimelontaoppaan tutkinto

Opastutkinnon suorittanut henkilö on pätevä toimimaan ryhmänjohtajana retkillä ja hänellä on oikeus käyttää SuMe:n opas nimikettä ja tunnuksia. Melontaopas voi toimia kouluttajana SuMe:n koulutusjärjestelmän Meloja 1 kurssilla (merimelonnan peruskurssi, aikaisemmin nimeltään NIL Kayaker). SuMe:n Meloja 1 kursseja voivat järjestää sekä melontayrittäjät että melontaseurat, jotka noudattavat SuMe:n koulutuksille annettuja sisältö- ja laatukriteereitä.

Viikonlopun kestävässä tutkintotilaisuudessa kokelaan tulee osoittaa kykynsä johtaa turvallisesti ryhmää ja suoriutua eteen tulevista tilanteista olosuhteissa, joissa vallitsee noin 10 m/s keskituuli ja noin 1 metrin tuuliaallokko. Tutkintotilaisuudessa kokelaalla on johdettavanaan ryhmä, jonka melontataidot ovat Meloja 3 (epp3) tasoa.

Tutkinnon hyväksytysti suorittanut merimelontaopas on pätevä ryhmän johtaja. Hän osaa toimia turvallisesti muuttuvissa olosuhteissa, huomioiden omat ja johtamansa ryhmän taidot. Hän osaa myös arvioida tapahtuman turvallisuuden kannalta oikean ohjaajien ja osallistujien lukumäärän suhteen Melonnan turvallisuusohjeen linjausten mukaisesti. 

Kesto: Viikonlopun kestävä tutkintotilaisuus alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy sunnuntaina kello 16.00 mennessä.
Olosuhteet: Noin 1 m tuuliaallokko, keskituuli ~10m/s. Tutkinto voidaan järjestää myös vaativammissa tuuli- ja aallokko-olosuhteissa.

Ennakkovaatimukset: Suomen melonta- ja soutuliiton opaskurssin tai vastaavan kurssin suorittaminen sekä voimassa oleva EA2-tason kurssi (esim. WAFA, WFA, SPR EA2, tai vastaava).

Hinta: 295 Eur

Ennen kuin ilmoittaudut tutkintotilaisuuteen, lue ja ymmärrä tutkinnon tasovaatimukset.

Jos sinulla on kysyttävää opastutkinnosta, ota rohkeasti yhteyttä info@merimelonta.fi.

  • Ennakkotehtävät (mm. turvallisuussuunnitelman laatiminen)
  • Ryhmän hallinta ja opastaminen
  • Olosuhteiden ymmärtäminen
  • Kajakin käsittely, pelastaminen ja hihaukset noin 1 m aallokossa ja ~10m/s keskituulessa
  • Navigointi
  • Ensiapu
  • Merihätä
  • Opetustaidot
  • Teoreettiset tiedot

 

Kouluttajatutkinto

Kouluttajatutkinnon suorittanut henkilö on pätevä merimelonnan opas ja kouluttaja ja hänellä on oikeus käyttää SuMe:n kouluttaja nimikettä ja tunnuksia.

Kouluttaja joka on käynyt perehdytyksen ja pätevöitynyt jatkokurssien kouluttamiseen voi toimia kouluttajana SuMe:n koulutusjärjestelmän jatkokurssseilla. SuMe pitää rekisteriä pätevöityneistä jatkokurssikouluttajista. Perehdytystilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan asiasta kiinnostuneille – ota yhteyttä. SuMe:n jatkokursseja voivat järjestää sekä melontayrittäjät että melontaseurat, jotka noudattavat SuMe:n koulutuksille annettuja sisältö- ja laatukriteereitä.

Hyväksytysti suoritetun opastutkinnon jälkeen seuraava tutkintotaso on merimelonnan kouluttaja.

Tutkintotilaisuudessa kokelas vastaa kaksipäiväisen jatkokurssin suunnittelusta ja sen sujuvasta ja turvallisesta toteuttamisesta. Kokelas osaa käyttää opetusmenetelmiä monipuolisesti, huomioi ryhmän eritasoiset melojat ja antaa rakentavaa palautetta yksilön taitojen edelleen kehittämiseksi. Kokelaan oma melonta on sujuvaa ja pystyy liikkumaan vaivatta vesillä.

Kouluttajatutkinnon hyväksytysti suorittaneella on hyvät valmiudet opettaa melonnan jatkotason taitoja (Meloja 2 – Meloja 3). Hän osaa arvioida ryhmälle soveltuvat olosuhteet erilaisilla merialueilla ja osaa toimia turvallisesti muuttuvissa olosuhteissa, huomioiden omat ja ryhmän taidot. Hän osaa myös arvioida tapahtuman turvallisuuden kannalta oikean ohjaajien ja osallistujien lukumäärän suhteen Melonnan turvallisuusohjeen linjausten mukaisesti.  

Kesto: Viikonlopun kestävä tutkintotilaisuus alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy sunnuntaina kello 16.00 mennessä

Tavoite: Tutkintotilaisuudessa kokelaan antama opetus on oppilaille oikean tasoista, lisää oppilaiden ymmärrystä ja mahdollistaa jatkoharjoittelun kautta oppimisen. Kokelaan toiminta kannustaa oppilaita kehittämään osaamistaan jatkossakin.

Ennakkovaatimukset: Hyväksytysti suoritettu opastutkinto ja voimassa oleva EA2-tason kurssi (esim. WAFA, WFA, SPR EA2, tai vastaava).

Hinta: 395 Eur

Ennen kuin ilmoittaudut tutkintotilaisuuteen, lue ja ymmärrä tutkinnon tasovaatimukset.

Jos sinulla on kysyttävää kouluttajatutkinnosta, ota rohkeasti yhteyttä info@merimelonta.fi.

 • Ennakkotehtävät (kurssisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma)
 • Turvallisuus ja ryhmänhallinta vesillä
 • Opetustilanteen luominen
 • Hyvät mallisuoritukset
 • Tekniikoiden opettaminen ja harjoitteet
 • Havainnointi ja palautteen anto
 • Motivointi
 • Apuohjaajan käyttö/yhteistyö
 • Teoreettiset tiedot

Tutkintomestari - Assessor

Tutkintomestarin tehtäviin kuuluvat opas ja kouluttaja tutkintojen järjestäminen, hallitustehtävät sekä SuMe järjestelmän kehittäminen.

Tutkintomestariksi ei voi hakea, vaan tehtävään kutsutaan SuMe:n hallituksen toimesta, joka etsii aktiivisesti uusia henkilöitä tähän tehtävään. Tutkintomestari-kokelaaksi kutsutaan kouluttaja tutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö*, joka on toiminut joko ammattimaisesti tai aktiiviharrastajana melonnan ohjauksen parissa. 

Henkilö osallistuu ja tutustuu ensin tarkkailijan roolissa opas ja kouluttaja tutkintotilaisuuteen ja sen jälkeen osallistuu tutkintomestarin roolissa opas ja kouluttaja tutkinnon vastaanottamiseen. Tämän jälkeen suoritus arvioidaan ja nykyiset tutkintomestarit yhteisesti ehdottavat SuMe:n hallitukselle kokelaan hyväksymistä uudeksi tutkintomestariksi.

Tutkintomestarin tulee olla kokonaisvaltaisesti taitava meloja/opas/kouluttaja, joka kykenee vastaamaan myös opastutkinnon turvallisuudesta. Hänellä tulee olla riittävä kokemus ja ymmärrys opettamisen perusteista teoriassa ja käytännössä erilaisilta merialueilta**. Hänen täytyy kyetä antamaan rakentavaa positiivista ja negatiivista palautetta. Tutkintomestarin tehtävään oppii käytännössä eikä tehtävään ole kukaan suoraan valmis.

* poikkeustapauksissa vahvalla näytöllä jonkin muun järjestelmän piiristä (mm. SMSL, BC, ACA).
** vähintään saaristo ja avomeriolosuhteet Itämerellä.

SuMe - SMSL yhteistyö

Suomen merimelontayhdistys (SuMe) ja Suomen melonta- ja soutuliitto (SMSL) tekevät yhteistyötä ja SuMe:n tutkinnot toimivat osana melonnan koulutusjärjestelmää Suomessa.

Vuodesta 2015 lähtien SuMe:n opastutkinto (entiseltä nimeltään NIL Sea Kayak Guide tutkinto) toimii Suomen Melonta- ja soutuliiton merimelontaopastutkinnon näyttökokeena.

SMSL:n merimelontaopastutkinto muodostuu:
– Ennakkovaatimuksista
– Merimelonnan opaskurssista
– SuMe:n opastutkinnosta

Suomen melonta- ja soutuliitto